Foto taget vid högmässa i Murmansk, söndag 18/3 2018.

Foto taget vid högmässa i Murmansk, söndag 18/3 2018.

Missionsresa 14-19/3 2018

På första resan för 2018 reste Harry Ylipää som predikant, och Bertil Funck som resesällskap.

Avresa från Pajala/Juhonpieti onsdag 14/3, med resa till Ivalo för övernattning.

Avresa från Ivalo torsdag morgon, 300 km, via tullen i Raja-Jooseppi. Vid ankomsten till Murmansk fick vi besked om att det blivit problem med det bokade boendet, men vi fick hjälp att boka in oss på ett hotell. Möte med den finska prästen Jukka Paananen, som jobbat med missionsverksamheten i Ryssland under många år och representanter från Norsk samemission. 

På fredag förmiddag träffades vi med några församlingsmedlemmar för första gången denna resa. Det var roligt att träffs igen, och vi hade också med oss en del humanitärt bistånd.

Det var andakt med bönegrupp i kyrklokalen, och sedan möte hos en "veterangrupp" (pensionärer), där Harry talade och tolkades till ryska av prästfrun Anja. Det var en ny samlingsplats, Aleksandr och Anja hade bara gjort ett besök där tidigare. Åhörarna var intresserade och ville samtala. Vi var välkomna för fler besök.

På fredag kväll samlades vi på kyrkan för att samtala om dagsläget, redovisningar och planeringar. Norska samemissionens Roald Gundersen och Pål Arne Andersen var på plats tillsammans med tolken Svetlana Sednava, som jobbar med humanitärt arbete för Norsk samemission. 

På lördag förmiddag var vi till kyrkbyggget och sedan var det bibeltimme i kyrkan med tal av Harry och Roald, med Svetlana som tolk. På lördag kväll var det ungdomar samlade och temat var "Bekännelse". Harry talade över några bibletexter kring detta ämne, Anja tolkade. 

På söndag var det gudstjänst med nattvard. Prästen Aleksandr hade hjälp av Jukka Paananen. Aleksander talade inför gudstjänsten om hur vi var gäster från flera länder, med olika språk och olika kultur, men vi var alla lika inför Gud.

Harry var kallad till att predika, Svetlana tolkade till ryska. En finsk gäst fick hjälp med tolkning i bänken.   Söndagen var Jungfru Maria bebådelsedag, då texterna berättar om hur "barnet spratt till i hennes liv" och i predikan berördes det faktum att våra kulturer har "blod på händerna" genom det tillåtande av aborter som vi har.  

I samband med gudstjänsten fick vi också den glädjande nyheten att vi nu (åter) kan besöka fängelser. Förvisso handlar det bara om att vi kan besöka enskilda fångar under besökstid, men jämfört med det införda stoppet för gudstjänster, så är det i alla fall en möjlighet att träffa fångar som ej har möjlighet att komma till gudstjänster utanför fängelset.

Efter gudstjänsten hastade jag och Harry iväg för att få med oss lite mat och sedan köra till Kandalaksa (Kantalahti) för sammankomst kl 17. I Kantalahti väntade oss den pensionerade (men ännu yrkesverksamma) läkaren Aili Jakovleva, tillsammans med ett tiotal församlingsmedlemmar. Aili som är finsktalande tolkade när Harry predikade. Sedan följde samvaro och samtal. Det var roligt att träffa församlingen i Kantalahti igen. Sedan blev det övernattning i Kantalahti och återresa till Murmansk för ett möte med biskop Aare Kuukauppi. För mig som ny ordförande var det fint att på detta sätt kunna träffa biskopen, som ville höra om våra tankar gällande missionsresorna och det lönestöd som vi ger via ett separat insamlingskonto. Vår tanke är att missionsresorna ska fortsätta enligt plan och gällande lönestödet, så beror det på vilka medel vi får in till kontot. 

Efter mötet var det dags att rulla hemåt, nu med Jukka Paananen som ressällskap till busstationen i Sodankylä. Jukka har lång erfarenhet av arbetet i Ryssland och vi har nu fått hjälp av hans kunskaper och erfarenheter för vårt arbete, vilket vi är tacksamma för.

/  Bertil Funck, 2018-03-24

 

 

Gudstjänst i Kantalahti söndag 18/3 2018.

Gudstjänst i Kantalahti söndag 18/3 2018.

Resa 24-28/5 2018

Sören Ylipää och Helge Rahkola genom förde en resa i maj. Handläggningen av kallelsen drog ut på  tiden igen, så visumen kom inte med posten förrän dagen före avresan.. 

I Murmansk så blev det på fredagen besök med andakt på den veteranklubb (pensionärslokal) vi tidigare kunnat besöka.  Sedan följde ett hembesök. På lördagen var det besök på kyrkbygget, och sedan ett möte med predikan i kyrklokalen och därefter ett hembesök.

Söndagens program var gudstjänst i Murmansk och sedan bilresa ner till Kantalahti med möte med den lilla församlingen där. Efter övernattning i Kantalahti var det hemresa på måndagen. 

Såningsmännen har gjort sitt uppdrag, och vi ber om välsignelse av skördens Herre.