Missionskonto för resor till Murmanskområdet

Ekonomiska medel till missionsverksamheten för Murmanskområdet kommer till största delen i form av offergåvor och kollekter från Fridsförbunden i norra Sverige samt från Elvebakkens Laestadianske Menighet i Alta , norra Norge. Även från sommarstormöten och sensommarstormöten i norra Sverige har flera välsignade kollekter inkommit. Dessutom inkommer till missionskontot även enskilda offergåvor.

=================================================================

Via Swish - nr 123 220 35 86. Märk Mission eller Lönestöd!

Tack för din gåva, ditt stöd och dina förböner!

=====================================================================

Via bank:

Bankgiro: 5413-0570

Kontonummer: 160 068 088
Clearingnummer:  6214  (Handelsbanken)

För gåva från annat land behövs även
BIC: SE 76 6000 0000 0001 6006 80885413-0570
IBAN: HANDSESS

Himmelske Fader välsigne offrandet till sitt rikes arbete både nära oss och i mission till Murmanskområdet i norra Ryssland.

/ Missionsföreningen Mission till Murmanskområdet i norra Ryssland