Hösten 2017, problem med nya visumkrav

Under år 2017 kom de ryska myndigheterna med krav på sk "Humanitärt visum" för bl a religiös verksamhet. Det innebar bl a att alla som skulle förkunna i en församling i Ryssland behövde få en kallelse från den församlingen.

Vi planerade att resa till 25-års jubiléet för församlingen i Murmansk, och Harry var tänkt att hålla predikan på söndagen. Vi skulle också då hålla planeringsmöte för år 2018. De nya kraven krävde enligt uppgift längre framförhållning, så när kallelse skulle ordnas från Murmansk, så hade konsulatet meddelat att de inte hinner handlägga ärendet. Detta gjorde att resan fick inställas.

Som stöd för oss med kontakterna och arbetet har vi fått hjälp av Jukka Paananen, som på deltid jobbar åt Ingermanländska kyrkan via Rauhan Sana i Finland. Jukka och hans fru, Kristiina, var uppe i Murmansk under helgen då de firade både församlingen 25 år i Murmansk, 115 år med luthersk kyrkoverksamhet på Kolahalvön och reformationen 500 år.

Jag sätter med bilder och text från en artikel i Ingermanländska kyrkans tidning "Inkerin krikko". Bildmaterialet är något bristfälligt, men ger i alla fall en liten hälsning. / Bertil Funck