Lönestöd 2022 i Euro

Lönestöd 2022 i €

Januari 300

Februari 300

Mars 250

April 180

Maj  280

Juni 250

Juli 230

Augusti 0

September 200

Lönestödet har haft en nedåtgående trend under de senaste åren. Vi har berättat för församlingen i Murmansk om att vi inte har något system för "löftesbundna" givare under ett kalenderår, utan det är en månatlig insamling. Aleksandr har alltid betonat att det viktiga är hjälpen med Gud ord, och att församlingen alltid måste ha en plan hur de ska klara sig utan yttre ekonomiska stöd. 

Längre ner finns en del tidigare information om vilka som får lönestödet, men det har också blivit förändringar, bl a har Oljesias familj flyttat till Karelen, så nu är det Aleksandrs och Anjas dotter som har hand om söndagsskolan. Jag ska försöka uppdatera informationen, men en del finns att läsa på sidan "År 2022" . // Bertil Funck

Lönestöd 2021 i €

jJanuari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

jDecember 

320

320

320

320

 320

 320

320

320

320

320

 300

300

Stödkonto för lön åt Murmanskförsamlingens anställda

Några rader om lönestödet under år 2021 (Läget 2021-05-13): Tack för det stöd som hitintills kommit in under år 2021. Det har gett oss möjligheten att stödja kyrkan i Murmansk med 320 Euro varje månad (januari-april). Varje månadsskifte ordnar vår kassör (Roland R) med en överföring till Finland och sedan går pengarna via stiftskansliet vidare till Murmansk.  

 ====================================================

Lönestöd under 2020:

Januari 280 Euro, Febr 320 Euro, Mars 300 Euro, April 280 Euro, Maj 243 Euro. Fr o m juni har vi kunnat hålla en nivå på 320 Euro, någon månad kommer det in lite mer eller mindre, men Roland skickar en jämn summa varje månad, 320 Euro, Summan 320 Euro har kunnat hållas hela året ut.  

TACK till er alla som stödjer församlingen i Murmansk på detta sätt! 

Lönestödet under 2019 uppgick till totalt 5 162 Euro, i snitt ca 430 Euro per månad.

Lönestödet går till tre personer;

Alexandr Voltsok är församlingens präst (till höger på den första bilden).

Anja Voltsok, hans frun, har många diakonala uppgifter och arbetar med ungdomar. (Se den andra bilden från invigningen av kyrkan, hon står till höger om biskop Aare Kuukauppi) 

Oljesia (i mtten på den tredje bilden) är en ung troende  kvinna, som har hand om den löpande bokföringen och arbetar även med barn och ungdomar. Oljesia är gift med Sergei och de har nu två barn. Sergei arbetar inom barnomsorgen i Murmansk.

(Läs mer om historien bakom lönestödet längst ner på denna sida!)

Tack för det stöd som inkommer till lönestödet, för församlingen i Murmansk är det viktiga pengar för att kunna upprätthålla verksamheten. 

Lönestödet har under juni-juli-augusti kunnat utbetalas enligt målsättningen på 550 Euro. En riktad kollekt i Pajala till lönestödet har gett en buffert för de månader då enskilda inbetalningar till stödkontot ej kommit upp till 550 Euro. 

(En viktig information är att missionsresorna och lönestödet har separata konton. De medel som inkommer via "de vanliga" missionskollekterna går till missionsresorna.)

I september blev summan 500 Euro, och i oktober blev det 340 Euro som kunde utbetalas. 

Församlingen i Murmansk meddelas varje månad vilken summa som kunnat utbetalas, så att de kan anpassa sin verksamhet till vilka medel som inkommer. 

 

 

 

Utbetalt lönestöd andra halvåret 2019:

Tid för utbetalning                                                    Belopp (Euro)

juli

augusti

september

oktober

november

december

550

550

500

340

=========================================================

Swish - nr 123 220 35 86.

Märk insättningen "Lönestöd".

=========================================================

Kontouppgifterna till stödkontot för lön till Murmansk församling:
Kontonummer:  795 454 368 
Clearingnummer:  6214 (Handelsbanken)


Utanför Sverige:
IBAN nummer:  SE22 60000 0000 0007 9545 4368
SHB BIC (Swift):  HANDSESS

 

 

Lönebidrag från Missionsföreningen skickas månadsvis till församlingen i Murmansk. Bidragsbeloppets storlek beror på hur rikligt offergåvor inkommer till stödkontot i Handelsbanken. De månatliga utbetalningarna har påbörjats från april 2014 med beloppen 550 EUR.

 

Under första kvartalet av kalenderår 2018 hade vi ett uppehåll i de månatliga utbetalningarna och inväntade ett planeringsmöte med församlingsledningen, som hölls i mitten av mars. 

 

Stödet till lönestödet har minskat. Det är osäkert om vi kan behålla nivån på 550 Euro. I dagsläget finns ingen buffert på lönestödskontot för månader då inbetalningarna är lägre än 550 Euro.

 

Vi ber därför om ökat stöd/fler givare, så att vi kan upprätthålla det viktiga lönestödet till församlingen.      

 

  

Ingermanländska kyrkan är ekonomiskt lågt bemedlad vilket gäller även Murmansk församling. Murmansk församling har nu 2,5 avlönade medarbetare. 

 

Församlingarna inom Ingermanländska kyrkan är förstahandsansvariga för avlöning av sina anställda. Församlingsmedlemmarna i Murmansk är lågt bemedlade och förmår inte insamla kollekter och offergåvor, så att det skulle räcka till lön åt de anställda.

Församlingen söker därför medel centralt från Ingermanländska kyrkans ledning i St. Petersburg. Ekonomiska situationen för kyrkans ledning är dock ungefär motsvarande, som för församlingarna och har inte möjlighet att hjälpa till församlingarna i den omfattning som är behövligt.

Årsmötet 2014 för Murmanskmissioen beslutade om att starta en stödgrupp för församlingens lönekostnader. I dagsläget utgör föreningens lönestöd på 550 Euro ca 30% av den totala lönekostnaden, på ca 1 700 Euro

Med hjälp av stödkontot har vi möjlighet att offra i mission till Murmanskområdet på detta sätt. Önskemålet är att gåvogivare helst bidrar med automatisk månatlig överföring till detta stödkonto. Det ger kontinuitet och stabilitet i stödet till församlingen. Exempelvis är ett månadsbelopp på 100 kr, 200 kr, … dyrbar gåva till denna lågt bemedlade församling. Naturligtvis är även enskilda offergåvor utan automatisk månadsöverföring tacknämliga och välsignade. Himmelske Fader älskar en glad givare. Må Han välsigna Sitt rikes arbete både nära och längre bort.

En viktig information är att missionskollekterna och lönestödet har separata konton och de medel som inkommer via missionskollekterna går till missionsresorna. 

Tabell för utbetalning av lönestöd (euro) 2018 - juni 2019

Tid för utbetalning             Belopp 

januari 2018

--

februari 2018

--

mars 2018

--

april 2018

550

maj 2018

550

juni 2018

550

juli 2018

550

augusti 2018

550

september 2018

550

oktober 2018

550

november 2018

550

december 2018

550

januari 2019

550

februari 2019

550

mars 2019

ca 250

april 2019

267

maj 2019

430

juni 2019

550

Aktuell sammantagen månadslön för de 2,5 anställda inklusive skatter och sociala avgifter är för närvarande ungefär 1 700 euro.

/ Missionsföreningen Mission till Murmanskområdet i  norra Ryssland