Bakgrund och verksamhet

Första missionsresan till Murmansk, år 1999, hade deltagare från Norge och Finland. I resan deltog Kåre Suhr från Elvebakkens Menighet i Alta och Mauno Vuollo från Muonio, Finland tillsammans med Aulis Tupeli och Diana Sihvonen (Luotonen) från Jakobstad, Finland.

Från våra trakter i norra Sverige planerades och genomfördes första resan i oktober 2002.

 

Verksamhet

Till Murmansk planeras tillsammans med prästen Alexandr Voltsok i församlingen fyra veckoslutsresor per år. Varje missionsresa omfattar i regel fem dagar. Resdag på torsdag till Murmansk med återresa på måndag.

I Murmansk hålls gudstjänster i församlingens kyrkolokal, som är en lägenhet i bottenplanet på ett flervåningshyreshus. Dessutom hålls sammankomster och andakter i hembesök. I församlingens gudstjänstlokal hålls sammankomst ganska regelbundet på fredag eftermiddag och ofta ungdomsafton på lördag kväll i vilka gästande Ordets förkunnare medverkar. På söndag kl. 11.00 hålls gudstjänst i församlingens kyrkolokal, som även är avslutningsgudstjänst för besökande sällskap i församlingen. Denna gudstjänst hålls oftast av prästen Alexandr Voltsok i vilken gästande talare håller predikan. Efter måltid i kyrkan påbörjas återresan via Kandalaksa. 

I gudstjänsterna i Murmansk kyrkolokal samlas varierande antal mötesgäster, i regel mellan 20 till 50 personer. I församlingen finns sådana som alltid är med i gudstjänsterna om inga hinder föreligger. Från flera av dem erfars en anda att de är i levande, saliggörande tro. Det förekommer att någon i sammankomster berättar om livserfarenheter och bekänner sin tro på Jesu Kristus.

Under de senaste åren har möjligheter till att hålla gudstjänster i offentliga institutioner drastiskt försämrats, myndigheterna ger oss inte längre tillgång till skolor, fängelser och ålderdomshem. Istället  hålls sammankomster i t ex pensionärsföreningar samt görs hembesök till familjer som är bundna av sjukdom. 

Återresan sker via Kandalaksa, som är belägen 25 mil söder om Murmansk vid Vita Havets nordligaste strand. I Kandalaksa hålls sammankomst på söndag kväll under dessa resor.  En fridsam anda, uppskattning och tacksamhet  för ordet till Himmelske Fader erfars i sammankomsterna. Predikningarna tolkas från finska till ryska.

 

Följande personer är styrelseledamöter i föreningen Mission i Murmanskområdet med stationeringsort Pajala, Sverige:

Bertil Funck               Luleå Fridsförbund (ordförande)
Roland Raattamaa   Övertorneå (kassör och kontoansvarig)
Harry Esberg             Kuttainen Fridsförbund (kontoansvarig)
Bror Töyrä                 Kiruna Fridsförbund (ledamot)
Karl-Johan Thiger     Pajala Fridsförbund (vice ordförande)
Helge Rahkola          Sattajärvi Fridsförbund (suppleant)
Rolf Olsen                 Elvebakkens Laestadianske Menighet, Alta, Norge (suppleant)

Vi ber om Himmelske Faders välsignelse även i denna 
missionsverksamhet så att åhörare får tillägna sig evigt liv genom saliggörande tro i sina hjärtan.

/ Missionsföreningen Mission till Murmanskområdet i norra Ryssland.

Medlemsmatrikel

Årsmedlemsavgiften i Missionsföreningen Mission i Murmanskområdet är 123 kr.

Som medlem visar du ett aktivt stöd för missionsverksamheten. Avsikten är också att få igång en regelbunden information till medlemmarna via SMS, e-post eller pappers-post.

Medlemsavgifterna ger även ett icke föraktligt ekonomiskt stöd och tillskott till Missionsföreningens verksamhet.

Missionsföreningen strävar efter att hålla medlemsmatrikeln aktuell. Medlemsmatrikeln ska enligt stadgarna uppdateras årligen/vid årsmöte (stadgarna §4 och §5).

Till medlem, som av olika skäl inte betalat årsmedlemsavgiften, försöker vi skicka påminnelse via SMS, e-post eller papperspost.

 Medlemsavgiften betalas in till missionskontot; 

Kontonummer: 160 068 088
Clearingnummer:  6214  (Svenska Handelsbanken, Övertorneå, Sverige)

Bankgironummer: 5413-0570

 OBS - VIKTIGT! Ange namn, mobilnr, och ev e-postadress som meddelande!

Swish - nr 123 022 35 86. Märk Medlemskap + Namn o mobilnr.

Kontakta gärna kassören i föreningen, Roland Raattamaa, Övertorneå med dina kontaktuppgifter.

Rolands nås e-postadress: rolandraattamaa@gmail.com, alt mobilnr  +46703177537.

 

/ Missionsföreningen Mission i Murmansk området